Parkeer die fietsen maar!

De komende tijd leggen we verschillende nieuwe fietsenstallingen aan in het centrum.

Dit zijn mooie, onoverdekte stallingen die de openbare ruimte aantrekkelijk maken en het fietsgebruik stimuleren. In februari 2018 worden de eerste stallingen geopend. In het voorjaar volgen er veel meer. In totaal zo’n 30 stallingen!

Alle informatie en ontwikkelingen over het fietsparkeren in de binnenstad vind je hier.