Aangepast plan voor fietsparkeren Lamme van Dieseplein

De fietsenstalling op het Lamme van Dieseplein wordt vernieuwd. Dat is hard nodig om het ‘wildparkeren’ bij de ingang van de bibliotheek tegen te gaan. De inrichting van de stalling wordt aangepast waardoor de fietsenstalling opener wordt en makkelijker in gebruik. Het toezicht krijgt op een nieuwe manier vorm, niet langer met een bonnetje maar als servicepunt bij de parkeerplaats.

Verantwoordelijk wethouder Frits Rorink: “Wij leggen in Deventer de rode loper uit voor de fietser. Daar horen ook goede parkeerplekken bij in de binnenstad. Ik verwacht dat dit nieuwe, uitnodigende ontwerp fietsers zal verleiden er meer gebruik van te maken. Daardoor wordt de prachtige omgeving van het Lamme van Dieseplein netter.”

Passend bij Lebuinus

Het ontwerp is de afgelopen maanden aangepast in samenwerking met omwonenden en in lijn gebracht met het ontwerp van de openbare ruimte voor de Lebuinuspleinen.

Uitnodigend

De fietsparkeerplaats blijft op dezelfde plek maar krijgt een veel opener karakter waardoor de drempel voor fietsers wordt verlaagd. De parkeerplek zal ruimte bieden aan 137 fietsen en 8 scooters. Centraal gelegen komt het bewakingshok te staan en het bonnetjessysteem verdwijnt. De medewerkers van Sallcon zullen fietsers helpen bij het goed parkeren van hun fietsen.

Communicatie omgeving

Vanwege de coronamaatregelen kan er geen bewonersbijeenkomst worden georganiseerd. Daarom worden de aangepaste plannen opgehangen achter de ramen van de bibliotheek. Het ontwerp is ook te zien op de website van de gemeente Deventer. Omwonenden hebben een brief ontvangen met de uitnodiging om het ontwerp te gaan bekijken.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden in juni plaats waardoor de nieuwe fietsparkeerplek al snel in gebruik kan worden genomen.

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Facebook en Instagram.