Fijn fietsen op Keulenstraat en Munsterstraat

De weg is alweer een tijdje open, maar op het bedrijventerrein Kloosterlanden zijn de Keulenstraat en de Munsterstraat opgeknapt. Er zijn fietsstroken aangebracht om de plaats van de fietser op de weg te verduidelijken.

Package Deal Fietsen

De aanpak van deze wegen is onderdeel van de Package Deal Fiets. Dit is een samenwerking tussen bedrijven op het bedrijventerrein, de regio en de gemeente. Het doel is om werknemers te stimuleren om vaker de fiets te pakken. De gemeente investeert in de fietsinfra (zoals de fietsstroken bij de Keulenstraat en de Munsterstraat), de bedrijven krijgen via de regio en provincies Overijssel en Gelderland een financiƫle bijdrage voor het aanleggen fietsvoorzieningen. Denk hierbij aan fietsenstallingen, oplaadpunten of douches op het werk. De wegen zijn nu dus voorzien van fietsvoorzieningen. De bedrijven gaan nu aan de slag met het plaatsen van de voorzieningen. Zo kunnen werknemers op het moment dat de coronamaatregelen versoepelen comfortabeler op de fiets naar het werk!

Deventer viert Fietsen

Nog veel meer mensen in de gemeente Deventer op de fiets, hoe mooi zou dat zijn? De gemeente Deventer zet met haar beleid sterk in op het stimuleren van fietsgebruik. Het doel is om het voor inwoners, forenzen en bezoekers van Deventer en daarbuiten zo prettig mogelijk maken om de fiets te gebruiken. En daarmee zoveel mogelijk mensen gebruik te laten maken van de fiets. In 2020 hebben we naast de Keulenstraat en Munsterstraat, bijvoorbeeld ook de fietspaden langs de Oerdijk en de fietsparkeerplaats bij het Lamme van Dieseplein aangepakt. Zo maken we van Deventer een echte fietsstad.